přeskočit k navigaci »

Zde se nacházíte: Úvod » Odborné informace » Legislativa CZ » Jak získat Povolení k létání a Letecké práce

Jak získat Povolení k létání a Letecké práce

04.12.2014

kategorie: Legislativa CZ | autor: Petr Lněnička

 

Pokud chcete létat s bezpilotním prostředkem (například coptrem) za úplatu (tedy výsledek letu, fotografie, video budou prodány, či použity pro vaší vlastní komerční činnost) jedná se o letecké práce a musíte získat povolení k létání, být pojištěni a získat povolení k provozování leteckých prací.

Budu létat, on mě nikdo nechytne - špatná volba

Jasně, můžete to zkusit bez všech těch povolení a pojištění a kašlat na omezení. Ale dříve či později vás chytnou a pak vám to spočítají. Co tedy hrozí?

 • Úřad pro civilní letectví vám může udělit pokutu až do 5.000.000 Kč.
 • ÚCL může zahájit správní řízení za něco co se stalo až tři roky zpátky (přesněji: promlčeno je jestliže správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán).
 • Zároveň se dostanete do problémů pro neoprávněné podnikání (a to je trestný čin až s 8-letou sazbou).
 • Za porušení některých předpisů v letectví vám nehrozí jen pokuty, ale i trestně právní zodpovědnost.

Úřad civilního letectví, v poslední době, zahájil velké množství správních řízení s lidmi a firmami, které podnikají bez povolení k leteckým pracím, či létali v rozporu s platnou legislativou.

Cesta k legálnímu létání

Cesta k legálnímu létání není zas až tak složitá. Pojďme si to probrat krok za krokem:

1. Fáze - získání povolení k létání letadla bez pilota na palubě (i modelu letadla nad 20 kg)

 • Podání žádosti včetně příloh (formulář žádosti je dostupný na http://www.caa.cz/file/5964), pokyny k vyplnění formuláře žádosti jsou dostupné na http://www.caa.cz/file/6048; budete odevzdávat následující dokumenty:
  • Vyplněný formulář
  • Barevná fotografie UA
  • Blokové schéma zapojení palubní elektroinstalace s popisem jednotlivých částí
  • Bezpečnostní dokumentace, obsahující alespoň řešení nouzových postupů
  • Provozní příručka – Část B
  • Kopie osvědčení o uzavřeném pojištění odpovědnosti z provozu UA (ALIANZ, cca 7.000 - 9.000 Kč, lze uzavřít jen pro ČR, ale i jako mezinárodní)
  • Postupy zajišťující bezpečnost UAS (ochrana před protiprávními činy)
  • Doklady o vlastnictví UAS
 • ÚCL pak vyhodnotí dodané dokumenty (cca do 30 dnů)
 • Vyzvou vás k zaplacení správního poplatku (5000,- Kč - položka č. 51 písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích);
 • Vydají Rozhodnutí o vydání Povolení k létání letadla bez pilota s omezeními „pilot - žák“ a následně po jeho nabytí právní moci vydání samotného Povolení k létání letadla bez pilota se stejnými omezeními;
 • Podáte žádosti o změnu Povolení k létání (žádosti o odstranění tzv. „žákovských“ omezení);
 • Pak proběhne přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností pilota, fyzická kontrola systému;
 • Vyzvou vás k zaplacení správního poplatku (1500,- Kč - položka č. 51 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích);
 • ÚCL pak vydá Rozhodnutí o vydání/ nevydání Povolení k létání letadla bez pilota a následně v kladném případě po jeho nabytí právní moci vydání samotného Povolení k létání letadla bez pilota.

Vydané povolení k létání vás opravňuje k létání s UAV, nicméně vás rozhodně neopravňuje k létání za úplatu. Současně musíte dodržovat omezení v povolení a platné předpisy (tedy například nelétat ve městech, nad lidmi ...).

V případě, že zamýšleným účelem provozu bezpilotního systému je provozování leteckých prací (§ 73 leteckého zákona) a/nebo leteckých činností pro vlastní potřebu (§ 76 leteckého zákona), je zapotřebí získání dalšího zvláštního povolení. Obecný postup k získání těchto povolení se skládá z následujících kroků:

2. Fáze - získání povolení k provozování leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu

 • Podání žádosti včetně příloh
 • Vyhodnocení dodaných dokumentů;
 • Výzva k zaplacení správního poplatku (10 000,- Kč - položka č. 51 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích);
 • Vydání Rozhodnutí o vydání/ nevydání Povolení k provozování leteckých prací / leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotním letadlem a následně v kladném případě po jeho nabytí právní moci vydání samotného Povolení.

Lidé na ÚCL jsou velmi ochotní a rádi vám poradí, pokud vám není něco jasné napište jim e-mail, nebo zavolejte.

Takže kolik to bude celkem stát:

 • Povolení k létání správní poplatky 5.000 Kč + 1.500 Kč
 • Pojištění cca 8.000 Kč
 • Letecké práce 10.000 Kč
 • CELKEM - 24.500 Kč

Jak dlouho to bude trvat? Měsíce. Neslyšel jsem o nikom, kdo by to stihl dříve, jak za 3 měsíce. Vše můžete urychlit tím, že se budete okamžitě vzdávat odvolání (tím získáte nejméně měsíc k dobru).

Mám letecké práce - co smím a co ne?

Tak to je různé - záleží na tom, co vám schválil ÚCL v provozní příručce. Provozní příručka určuje (kromě jiného) jaké letecké práce můžete vykonávat a za jakých omezení a opatření. Ale pravděpodobně stejně nebudete smět:

 • létat ve městech (ale s povolením k leteckým pracím můžete požádat o výjimku)
 • létat nad lidmi, kteří nejsou součástí natáčení (takže například nad poučenými herci, kteří vám k tomu dali souhlas ano, nad lidmi na koncertě ne)
 • přelétat liniové stavby (silnice, dálnice, železnice ...)

V ostatním se musíte řídit leteckými předpisy a doplňkem X.

Kdopak jsou ti šťastní - ti kteří to dělají legálně

V evidenci ÚCL, na adrese http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/evidence , najdete

 • evidenci bezpilotních letadel
 • evidenci pilotů bezpilotních letadel
 • evidence provozovatelů leteckých prací / leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotními letadly

Seznamy jsou aktualizovány pravidelně, přesto se může stát, že někteří držitelé povolení nebudou ještě zapsáni. V případě pochybnosti vám evidenci konkrétní osoby, či pilota rádi potvrdí na ÚCL.

Užitečné odkazy

Certifikace a další informace na webu ÚCL

Zákony v ČR

Letecké mapy, zakázané prostory, letiště

Pojištění

(Informace převzata z blogu firmy Vertical Images s.r.o.)
 

« zpět na odborné informace

 
 
 
APBL

Předseda Asociace a člen výboru:
Petr Lněnička za Vertical Images s.r.o.
Tel.: +420 777 204 558
E-mail: p.lnenicka@apbl.cz